Touchcard Tech

Rozwiązania technologiczne i płatnicze dla vendingu i retailu

ZAMóW ROZMOWę
Wizja komputerowa
Technologia

Kamerę która co jakiś czas wysyła zdjęcia na serwer gdzie sieć neuronowa określa, jakie produkty znajdują się na półce, ich ilość i lokalizację

Aplikacja

Regał lub lodówka z kamerami na każdej półce, które określają produkty, ich ilość i rozmieszczenie, a także wysyłają powiadomienia, jeśli brakuje produktu lub jest bałagan na półce

RFID
Technologia

Skaner RFID określa obecność i zawartość tagów RFID (naklejek) na towarach oraz potrafi dokładnie określić ile i dokładnie jakie towary znajdują się w danej lokalizacji (może to być półka, przedział lub cała lodówka)

Aplikacja

Regał, lodówka lub zamrażarka ze skanerami RFID, które dokładnie określają ile i jakie produkty znajdują się na półkach, a także wysyłają powiadomienie, jeśli pozostało mało produktu

Wagi elektroniczne
Technologia

Dokładne wagi są instalowane zarówno na całych półkach, jak i na ich poszczególnych działkach z czujnikami. Wagi pozwalają dokładnie określić ilość towarów tego samego rodzaju i przekazać te dane na serwer

Aplikacja

Półki regału, lodówki lub zamrażarki wyposażone są w oddzielne działkach z czujnikami, które określają ilość towaru na nich całkowitej wagi i wysyłają powiadomienie, gdy towaru jest zamało

Elektroniczne etykiety
Technologia

Elektroniczne etykiety cenowe z ekranem E-ink, obsługa połączeń przez Internet i automatyzacja. Pozwala zdalnie ustawić nazwę, opis i cenę produktu

Aplikacja

Nasze rozwiązania wspierają możliwość zdalnego ustawiania nazw produktów i cen oraz pozwalają zintegrować etykiety cenowe z rozwiązaniami wizji komputerowej i w pełni automatycznie ustalać cenę produktu

Zamek elektroniczny
Technologia

Zamek elektroniczny z obsługą połączenia z Internetem i możliwością zdalnego przesyłania poleceń. Poszczególne zamki mogą być ze sobą synchronizowane

Aplikacja

оInteligentne ektroniczne zamki są instalowane na dowolnym urządzeniu z drzwiami i umożliwiają zdalne blokowanie lub odblokowywanie, w tym automatyczne

Neuroświatło
Technologia

Neuroświatło, które potrafią zmieniać kolor i intensywność świecenia, aby zwrócić uwagę na półkę. Neuroświatło wspiera połączenie internetowe i integrację z innymi rozwiązaniami

Aplikacja

Neuroświatło można zintegrować z kamerami wizji komputerową, dzięki czemu może samodzielnie reagować na przechodniów i zwracać ich uwagę na odpowiednie produkty na półkach (w zależności od wieku i płci)